<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev september 2020


Case Safe Play - full fart inför Q3-rapporter

Oron för att den ekonomiska återhämtningen i spåren av pandemin kommer att dröja har ökat under månaden då smittspridningen tagit fart igen i många delar av världen. Att hårdare restriktioner införs går inte att utesluta även om det är osannolikt att vi skulle få se en lika omfattande global lock-down som den i våras. För att få fortsatt fart på ekonomin kan vi vänta oss fler finanspolitiska åtgärder och centralbanker som fortsatt behåller låga styrräntor samt stödköper värdepapper.

Kreditspreadarna för Investment Grade gick totalt isär något under denna volatila period som i övrigt präglades av en stor mängd nya emissioner till marknaden nu innan bolagen går in i tyst period och kvartalsrapportering. Case Safe Play gick under september månad upp med 0.6 procent. En månad där vi bland annat har sålt obligationer i Ahlström-Munksjö och köpt i SCA.

Fondfakta        2020-09-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.58%   Duration 1.14år 
3 månader +3.38%   Running yield 6.40%
1 år - 0.98%    Rating BBB
5 år + 11.57%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet - 2.42%    Andel IG 53.31% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar