<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev december 2020


Case Safe Play - Annus horribilis 2020

Det här hemska årets sista månad blev en relativt lugn period med något avvaktande handel. Det råder fortsatt stark optimism kring den ekonomiska återhämtningen i och med utrullningen av vaccin mot Covid-19 men även en viss oro kring nya former av virusmutationer från bland annat Storbritannien och Sydafrika.

Fortsatta efterspel i USA kring presidentvalet. Biden anses som legitim vinnare, nu även av högt uppsatta republikaner, men den stolte Trump kommer nog aldrig riktigt erkänna sig besegrad. Här precis i mellandagarna löste sig dock en annan hårt åtdragen knut som har skavt i marknaden i snart fem års tid. Ett handelsavtal mellan Storbritannien och EU är på plats efter mycket om och men och Brexit är nu därmed ett faktum. Konsekvenserna av britternas utträde för de inblandade parterna kommer däremot säkerligen diskuteras i ytterligare fem år.

Case Safe Play gick under december månad upp med 0.8 procent och vi har bland annat köpt obligationer i Credit Suisse och Volvo.

Fondfakta        2020-12-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.82%   Duration 1.02 år 
3 månader +4.26%   Running yield 5.95%
1 år +1.73%    Rating BBB
5 år + 15.63%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +1.73%    Andel IG 58.7% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar