<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev januari 2021


Case Safe Play - Nytt år och nytt styre

Politiskt kaos utbröt i USA efter att Trumpanhängare stormat Capitol Hill när Bidens valvinst skulle tillkännages i kongressen. Det började med att Trump uppmanade supportrar att ta sig dit och ”kämpa”. Bidens installation i Vita Huset ett par veckor senare gick dock bra, vilket vi kanske får tacka de cirka 20 000 militärer som fanns på plats i Washington under ceremonin.

Såväl europeiska ECB som amerikanska Federal Reserve behöll sina respektive styrräntor oförändrade vid årets första möte och båda centralbankerna markerade samtidigt att den ekonomiska tillväxten i regionerna på kort sikt nu kan komma att sakta in något.

Årets första månad präglades traditionsenligt av relativt låg aktivitet på primärmarknaden. På andrahandsmarknaden råder dock fortsatt marknadsoptimism med utrullningen av Covid-vacciner och efterfrågan på företagsobligationer är stor. Case Safe Play gick under januari månad upp med 0.5 procent och vi har bland annat sålt obligationer i Jyske Bank.

Fondfakta        2020-12-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.49%   Duration 0.9 år 
3 månader +3.72%   Running yield 5.90%
1 år +1.24%    Rating BBB
5 år + 16.68%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +0.49%    Andel IG 54.66% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar