<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev februari 2021


Case Safe Play - Efter snö kommer tö

Rapportsäsongen följde med oss in i februari där en stor del av bolagen visat goda resultat. En ökad optimism gjorde att marknaderna återigen steg efter dippen vid förra månadsskiftet. Mot slutet av månaden steg sedan den amerikanska tioårsräntan till de högsta nivåerna på ett år, vilket ledde till viss skakighet på börserna med breda nedgångar som följd. Oron stillade sig dock något efter att Federal Reserves Jerome Powell talat till senaten där han tonade ner betydelsen av ränteuppgången och informerade om att man kommer fortsätta med samma strategi som tidigare. Även långräntorna här i Europa steg under månaden men både den franska och tyska 10-åringen är alltjämt kvar i negativt territorium.

I det nuvarande klimatet, med stigande räntor och en antydan till begynnande inflationstryck, känns det klokt att hålla en relativt kort duration i fonden. Detta dämpar slagen och prisrörelserna jämfört med långa fastränteobligationer. Den del av portföljen som är placerad i högavkastande företagsobligationer är också något mindre räntekänslig än investment grade. Case Safe Play gick under februari månad upp med 0.8 procent.

Fondfakta        2021-02-28

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.82%   Duration 0.92 år 
3 månader +2.20%   Running yield 5.80%
1 år +2.36%    Rating BBB
5 år + 19.31%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +1.32%    Andel IG 53.57% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar