<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev juni 2021


Case Safe Play - Glada sommarhälsningar!

Vi har nu stängt böckerna för det första halvåret 2021 och vad kan vi konstatera hittills? Jo börsen, mer specifikt OMXS30, har gått upp 20,72% under denna tid där den mesta av avkastningen kom i mars med en uppgång på 9,1%. Sedan april har börsen istället rört sig sidledes och något uppåt. De svenska börserna har varit föremål för en hel del noteringar där det nästan dagligen kommit ut nya IPOs att läsa, en av dessa noteringar var bland annat den första SPACen på en svensk börs.

 

På makrosidan har vi under halvåret mottagit mestadels positiva data som tyder på att en stor optimism råder och att man ser på framtiden som ljus. Detta har även det medfört ett antal saker att hålla ett extra öga på (1) frågan om inflationen (2) frågan om brist på insatsvaror och (3) frågan om begränsade transportmöjligheter för att möta efterfrågan, på grund av de ökade råvaru- och transportpriserna. 

 

Under juni blev vår statsminister Stefan Löfven avsatt och vi fick en nationell regeringskris, inget som marknaden verkade mer än slänga ett snabbt öga på för att sedan gå tillbaka till att fortsätta sina liv. Det blir intressant att höra om det blir något tal om framtida tapering vid mötet i Jackson Hole i slutet av augusti som många spår. Men nu här närmast ser vi fram emot Q2 rapporterna som kommer in. Hur kommer marknaden ta emot dessa? Svaga jämförelsetal såklart med tanke på föregående års situation, men samtidigt väldigt högt ställda förväntningar för tillfället.

I juni steg fonden 0.6 procent, en månad där vi har köpt obligationer i bland annat SCA och Intrum. Case Safe Play har under det första halvåret gått upp med 4.2 procent.

Fondfakta        2021-06-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.62%   Duration 0.79år 
3 månader +2.28%   Running yield 5.30%
1 år +12.30%    Rating BBB
5 år + 20.41%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +4.21%    Andel IG 57.19% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar