<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev juli 2021


En sommar med rapporter, Kina och centralbanker 

Juli blev den hittills näst bästa börsmånaden i år efter mars. Under månaden har vi fått in en hel del rapporter där en majoritet av bolagen kommit in i linje med förväntan eller över. Att ha i bakhuvudet är dock de svaga jämförelsetalen på grund av den kris som bredde ut sig i världen under Q2 2020 med anledning av Corona. Mottagandet har varierat en hel del där vi sett kraftiga kursrörelser i vissa aktier i den visserligen tunna sommarhandeln. Problem med leverantörskedjor och höga insatspriser har satt käppar i hjulen och kommer antagligen fortsätta skapa problem en tid framöver. Men generellt så har bolagen haft en stark återhämtning och en fin orderingång.  

En del utspel från den kinesiska staten har kommit att sänka börserna inte bara på hemmaplan där Hang Seng föll 10 procent under juli utan vi har sett en spridningseffekt inom somliga sektorer på världens alla börser. De särskilt hårt ansatta har varit teknologi- och utbildningsbolagen.

Från centralbankshåll har vi fått väntade besked från både FED samt ECB om räntor och stödköpsprogram som ligger kvar enligt plan. Allas blickar riktas nu mot mötet i Jackson Hole för att se hur FED väger sina ord och vilka besked som kommer och/eller inte kommer. I övrigt ligger nu den amerikanska statsskulden otroligt nära taket samtidigt som pengarna i kassan börjar sina som Yellen berättade i ett brev till ett antal kongressledamöter i slutet av månaden. En höjning av skuldtaket är att vänta, de långsiktiga konsekvenserna av skulden är dock intressanta för vad är meningen med ett skuldtak om taket kan flyttas högre och högre.

 

Case Safe Play gick under juli månad upp med 0.6 procent, en månad där vi köpt obligationer i bland annat Crayon och SEB.

 

Fondfakta        2021-07-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.56%   Duration 0.79år 
3 månader +1.75%   Running yield 5.30%
1 år +11.75%    Rating BBB
5 år + 19.58%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +4.79%    Andel IG 58.89% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar