<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev februari 2022


En osäker tid

Februari månad fick ett mycket dystert slut då farhågorna besannades och Rysslands Vladimir Putin bestämde sig för att invadera Ukraina och starta ett anfallskrig. Vi här i Europa har varit relativt skonade från krig men nu har vi blivit varse om att det är naivt att anta att det skulle förbli så. Vi skickar våra tankar till de människor som nu står och slåss för sitt land och demokratiska värderingar samt till de som nu tvingats fly sina hem. Omvärlden har reagerat starkt på invasionen och sanktioner har kommit som på löpande band för att visa Ryssland att detta är oacceptabelt. Hela västvärlden står nu enad när det handlar om att försvara och stå upp för demokratin.

Marknaden har präglats av volatilitet och större nedgångar med anledning av det krig som nu utbrutit. Centralbankernas kommunikationer om räntehöjningar framöver och bantning av balansräkningarna kvarstår också i dagsläget. Vi finner det troligast att de kommer följa sin plan med anledning av att kriget även kan orsaka ökande inflation som måste dämpas på sikt, där centralbankernas främsta verktyg är just att höja styrräntan. Men sannolikt går centralbankerna initialt väldigt försiktigt fram in i denna höjningscykel.

Det återstår nu att se hur länge detta krig kommer pågå och att få grepp om vad de längre konsekvenserna kommer bli. Det är ett mycket osäkert läge där vi kan vänta oss en slagig börs.

Case Safe Play gick under februari månad ner med 3.1 procent, en månad där vi bland annat har sålt obligationer i Volkswagen.

 

Fondfakta       2022-02-28

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad -3.17%   Duration 0.66år 
3 månader -2.94%   Running yield 5.10%
1 år +0.99%    Rating BBB
5 år +11.26%     Betyg ★★
Sedan årsskiftet -3.17%    Andel IG 48.77% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar