<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev april 2022


Fortsatt volatilitet på marknaden

Riskaptiten lyste av förklarliga skäl med sin frånvaro även under april månad och volatiliteten fortsatte, med riktigt kraftiga slag under enskilda handelsdagar. Företagsobligationer med kortare löptider handlades dock stabilt under perioden. På aktiesidan fortsatte på motsvarande sätt rotationen ut ur tillväxtbolag och in i värdebolag. När allt är frid och fröjd köper marknadsaktörer gärna långt framtida kassaflöden men när orosmolnen tornar upp sig äger investerarkollektivet hellre förutsägbara kassaflöden i närtid, vilket är naturligt när räntorna nu stiger.

Rapportperioden har överlag sett helt okej ut från bolagen om än att somliga passar på att flagga för något svalare framtidsutsikter och prognoser för helåret, vilket också får anses vara rimligt i denna geopolitiskt oroliga tid. Inflationen som ju också stiger från komponentbrist och de haltande leveranskedjorna världen över förbättrades inte heller när jätten Kina alltjämt fortsätter med nedstängningar av hela samhällen i nationens utopiska nollvision mot Coronaviruset.

Fasen vi nu går igenom, med styrräntehöjningarna och minskade tillgångsstödköp, gör att marknaden står och stampar litegrann. Om vi genom denna manöver från centralbankerna kan stävja den höga inflationen men ändå undvika en djup lågkonjunktur så kommer däremot båda tillgångsslagen se bra ut när vi ser ljuset i tunneln. Högre kupongräntor i företagsobligationer och rimligare värderingar på börsen. Men det är en väl avvägd precision som kommer krävas för att nå en bekväm mjuklandning.

Case Safe Play gick under april månad ner med 0.12 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i Stena Metall.

 

Fondfakta       2022-04-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad -0.12%   Duration 0.65år 
3 månader -3.94%   Running yield 5.75%
1 år -1.00%    Rating BBB
5 år +10.05%     Betyg ★★
Sedan årsskiftet -3.52%    Andel IG 53.31% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar