<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev maj 2022


Fortsatt avvaktande på marknaden

Även maj månad präglades av svag riskaptit och centralbankskommunikationer kring den nuvarande inflationstakten. I sommar väntas även ECB skrida till verket och annonsera en höjning på julimötet.

Optimalt för såväl obligationsmarknaden som börsen vore, vilket vi har varit inne på tidigare, om centralbankerna kan lyckas stävja den höga inflationen något men samtidigt undvika en djup lågkonjunktur. Högre kupongräntor i företagsobligationer och rimligare värderingar på börsen. Men det är en väl avvägd precision som kommer krävas för att få till denna bekväma mjuklandning.

Riksbanken betonade i sin stabilitetsprognos riskerna med stigande räntor i synnerhet för de svenska fastighetsbolagen. Under riktigt svaga perioder på marknaden så tenderar visserligen de flesta tillgångspriser att korrelera i högre utsträckning än vanligt men vi känner oss komfortabla med att samtliga våra fonder alltjämt är kraftigt underviktade just fastighetssektorn.

Case Safe Play gick under maj månad ner med 1.18 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i Handelsbanken.

 

Fondfakta       2022-05-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad -1.18%   Duration 0.70år 
3 månader -1.54%   Running yield 5.9%
1 år -2,69%    Rating BBB
5 år +8.08%     Betyg ★★
Sedan årsskiftet -4.67%    Andel IG 50.87% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar