<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev september 2022


Centralbankerna fortsätter 

Ytterligare penningpolitiska åtstramningar, en inflation som är fortsatt hög, kriget i Ukraina, risken för en energikris i Europa samt en snart vikande konjunktur, gör att marknaden har varit fortsatt sur. Stockholmsbörsen hade sin sämsta septembermånad sedan 2008.

September var också en centralbankstung månad där såväl ECB som Fed höjde styrräntan med 75 punkter och vår svenska Riksbank höjde med en hel procentenhet. USA har som vanligt ett försprång i höjningscykeln vilket nu får till följd en urstark dollarkurs som därigenom ”exporterar” amerikansk inflation till de svagare ekonomierna. Det egentligen enda sättet att försvara sin valutakurs är då att hålla takten med Fed i räntehöjningarna, men de svagare ekonomierna i Europa kommer inte kunna bära samma räntenivåer. Det skulle bara medföra en ännu sämre ekonomisk tillväxt framöver. Exempelvis ECB och Riksbanken kommer alltså därför inte hinna höja lika mycket som Fed innan kalendereffekter gör att inflationen svalnar och det är dags att ta en paus i räntehöjningarna.

Case Safe Play gick under september månad ner med 2.2 procent, en månad där vi bland annat har sålt obligationer i B2 Holding.

 

Fondfakta       2022-09-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad

-2.16%

  Duration 0.64år 
3 månader -1.15%   Running yield 6.30%
1 år -9.90%    Betyg
5 år +1.14%       
Sedan årsskiftet -10.02%       

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar