<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev januari 2023


Gott nytt år

De positiva tongångarna från december höll i sig in i det nya året vilket ledde till stigande börser och lägre kreditspreadar under januari. Den starka starten på 2023 förklaras av optimismen kring att en recession inte behöver bli fullt så djup som först befarat. Centralbankerna närmar sig nu också toppen av sina räntehöjningscykler. Centralbankerna har tydligt levererat på den frontloading som de utlovade men en fördröjning behövs nu för att se den totala effekt som de sammantagna höjningarna får på inflationen och ekonomin i stort.

Kvartalsrapporterna från de rapporterande bolagen har överlag kommit in okej men det återstår att se om dessa för första och andra kvartalen nu i år kan fortsätta prestera okej eller om analytikerkåren behöver revidera ner sina estimat. Bland annat privatkonsumtion kan av förklarliga skäl komma att få stryka på foten nu när hushållens räkningar för såväl el som bolån ser lite annorlunda ut jämfört med vad folk i allmänhet har vant sig vid genom åren.

Case Safe Play gick under januari månad upp med 2.7 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i Hexagon.

 

Fondfakta       2023-0131

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad

+2.75%

  Duration 0.67år 
3 månader +4.13%   Running yield 6.30%
1 år -6.72%    Betyg
5 år +3.88%       
Sedan årsskiftet +2.75%       

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar