<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev februari 2023


Sunda vårtecken i primärmarknaden

Marknaden för nya emissioner av företagsobligationer har nu verkligen vaknat till liv igen med hög aktivitet och flertalet primärtransaktioner under månaden. Tempot verkar även fortsätta in i mars månad och detta är ett efterlängtat styrketecken för marknaden. Även bolagen i den mer ansträngda fastighetssektorn har varit aktiva med att bland annat köpa tillbaka obligationer och genomföra nyemissioner av aktiekapital.

Det försprång som USA har i räntehöjningscykeln bidrar till en fortsatt stark US-dollar som ”exporterar” amerikansk inflation till de svagare ekonomierna i Europa. Det egentligen enda sättet att försvara sin valutakurs är då att hålla takten med Fed i räntehöjningarna. Nytillträdde Riksbankschefen Erik Thedéen är också tydligt mån om att stärka den svenska kronan. Men de svagare ekonomierna i Europa kommer inte kunna bära lika höga räntenivåer som den amerikanska ekonomin, det skulle bara medföra en ännu sämre ekonomisk tillväxt framöver. ECB och Riksbanken kommer alltså därför inte hinna höja lika mycket som Fed innan kalendereffekter gör att inflationen svalnar och det är dags att ta en paus i räntehöjningarna.

Kvartalsrapporterna från de rapporterande bolagen har överlag kommit in okej men det återstår att se om bolagen under första och andra kvartalen nu i år kan fortsätta prestera. Bland annat privatkonsumtion kan av förklarliga skäl komma att få stryka på foten nu när hushållens räkningar för såväl el som bolån ser något annorlunda ut mot vad folk har vant sig vid genom åren.

Case Safe Play gick under februari månad upp med 0.9 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i ICA och Nordea.

Fondfakta       2023-02-28

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad

+0.92%

  Duration 0.67år 
3 månader +4.22%   Running yield 6.30%
1 år -2.73%    Betyg
5 år +4.97%       
Sedan årsskiftet +3.70%       

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar