<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev mars 2023


Bankturbulens på marknaden

Marknaden präglades under stora delar av mars månad av bankturbulensen i USA och Europa. De flesta bankobligationer handlades initialt kraftigt nedåt för att sedan repa sig relativt snabbt igen, och då särskilt de nordiska bankerna av hög kvalitet som är tillbaka på nivåerna som var innan denna högvolatila period. Kreditspreadar gick isär litegrann under månaden samtidigt som de långa marknadsräntorna sjönk, detta då minskad riskaptit under turbulensen gjorde att kapital letade sig till statsobligationer som safe haven. Vid månadsskiftet in i april kom aptiten tillbaka ordentligt och full aktivitet på marknaden för primärtransaktioner är sannolikt att vänta efter Påsk.

Det återstår också att se om bolagen under första och andra kvartalen i år kan fortsätta prestera. Vi närmar oss nu rapportperioden för det första kvartalet och bland annat privatkonsumtion kan av förklarliga skäl komma att få stryka på foten nu när hushållens räkningar för såväl el som bolån ser något annorlunda ut mot vad folk har vant sig vid genom åren.

Case Safe Play gick under mars månad ner med 3.8 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i Securitas.

Fondfakta       2023-03-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad

-3.84%

  Duration 0.67år 
3 månader -0.25%   Running yield 6.30%
1 år -6.10%    Betyg
5 år +0.74%       
Sedan årsskiftet -0.25%       

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar