<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev april 2023


Återhämtning efter bankturbulens

Den amerikanska och europeiska bankturbulens som präglade marknaden under stora delar av mars dämpades under april månad efter lugnande besked om stöd från stater samt lösningar i form av uppköp av krisande banker från större konkurrenter. Det något lugnare marknadsklimatet möjliggjorde återhämtning för huvudparten av de bankobligationer som drabbats av sektorns kraftiga nedgång i mars. Såväl kreditspreadar som marknadsräntor har under månaden också rört sig sidledes som ett svar på det mer stabila marknadsklimatet.

Efter en solig Påsk tog primärmarknaden fart med fortsatt hög aktivitet och april avslutades med en räntehöjning från Riksbanken med ytterligare 50 punkter, till en styrränta på 3.5 procent. Vi ser tecken på att inflationen nu har börjat vika även här i Sverige, vilket gör att Riksbanken nu börjar närma sig en styrränteplatå efter den rekordsnabba höjningstakten det senaste året.

Case Safe Play gick under april månad upp med 3.2 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i Landshypotek.

Fondfakta       2023-04-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad

+3.16%

  Duration 0.67år 
3 månader +0.16%   Running yield 6.30%
1 år -3.21%    Betyg
5 år +3.80%       
Sedan årsskiftet +2.82%       

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar