<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev juni 2023


Centralbanksbesked

Centralbankstunga juni månad inleddes med räntehöjningar från både Australiens och Kanadas centralbanker med 25 punkter vardera. Därefter följde räntehöjningar med 50 punkter från både Norges centralbank och Bank of England. ECB höjde med 25 punkter och flaggade för att fler höjningar är att vänta, medan Fed lämnade styrräntan oförändrad i intervallet 5-5.25%. I slutet av månaden var det Riksbankens tur att bekänna färg vilket resulterade i en höjning med 25 punkter till 3.75 procent.

Makrodata fortsätter indikera vikande inflation, svagare konjunktur och en motståndskraftig arbetsmarknad. Den svenska kronkursen har blivit allt svagare och uppnådde rekordlåga nivåer under juni månad. Riksbanken balanserar nu mellan de olika riskerna i form av fortsatt inflation, en högt belånad fastighetssektor som inte tål högre räntekostnader och den alltmer försvagade svenska kronan som därigenom ”importerar” ytterligare inflation. Något som potentiellt kan hjälpa till att försvara kronkursen litegrann är dock beslutet att höja QT-programmet till att nu sälja statsobligationer för 5 miljarder per månad från och med september.

Aktiviteten på primärmarknaden för företagsobligationer har varit fortsatt hög under juni inför sommarperioden då aktiviteten avtar

Case Safe Play gick under juni månad upp med 1.4 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i SBAB.

Fondfakta       2023-06-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad

+1.45%

  Duration 0.75år 
3 månader +3.61%   Running yield 6.30%
1 år +2.58%    Betyg
5 år +5.09%       
Sedan årsskiftet +3.35%       

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar