<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

2020 - ett år som kommer att återberättas i historieböckerna


Som fondförvaltare blev 2020 ett år som jag aldrig kommer att glömma. När året började var marknaden för företagsobligationer glödhet. Jag hade aldrig sett tightare spreadar och det kändes som att efterfrågan var obegränsad. Men måndagen den 24 februari blev vändpunkten och nu gick det fort nedför. 

Nu hade vi fritt fall på företagsobligationsmarknaden vilket medförde skarpa nedgångar under mars månad. I finanskrisen 2008 tog det två år för spreaden, skillnaden mellan statsobligationsräntan och räntan på europeiska företagsobligationer (high yield), att stiga från 2 procent till 11 procent. Under mars gick spreaden från 2 procent till 7 procent på bara en månad.

Till skillnaden från den globala marknaden är den nordiska företagsobligationsmarknaden liten och inte speciellt likvid, vilket märktes tydligt när det blev kristider. Koncentrationsrisken till vissa branscher är också hög där fastighetsbolagen utgör mer än hälften av utgivna obligationer i Sverige. Flera fonder med stor andel obligationer i svenska kronor tvingades att stänga för att det inte gick att göra affärer i den svenska marknaden och spararna drabbades av ofrivillig inlåsning av sina pengar.

Jag ser därför flera fördelar med att investera i obligationer utgivna i de stora valutorna i stället för den ”lilla” kronan En orsak är att andrahandsmarknaden är betydligt mer likvid men det är också så att obligationer i andra valutor ofta har bättre avkastning. Det är inte allt för sällan jag ser en obligation i EUR avkasta bättre än en obligation i SEK utgivet av samma företag.

Jag ser också många fördelar med att investera i krediter utgivna av banker. Banker är ofta systemviktiga och deras verksamhet spelar en viktig roll i samhället vilket gör att politiker inte kommer att låta bankerna gå omkull. Finansiella företag som inte sköter sig straffas dessutom direkt genom dyrare finansieringskostnader vilket medför att bankerna har ett direkt incitament att ”göra rätt för sig”. Detta blir extra tydligt i i efterdyningen av Coronakrisen då många företag i andra branscher nu har initierat omförhandling av obligationsvillkoren. 

Genom att investera i bankobligationer i EUR, USG och GBP blir Safe Plays tillgångar lättare att omsätta.  Detta var även den viktigaste orsaken till att fonden kunde hålla öppet när andra tvingades att stänga under vårens turbulens. Case Safe Play är i år upp cirka 1,3 procent, vilket innebär att jag i år missar målsättningen om 3-5 procent, men utifrån hur läget var i våras måste jag ändå vara nöjd. 

Jag är fortsatt positiv till företagsobligationer och med tanke på ECBs uttalande förra veckan så talar mycket för en stabil fortsättning. ECB utökar omfattningen av PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) med 500 miljarder euro till sammanlagt 1 850 miljarder euro. Vidare beslutades att tidshorisonten för nettoköp inom PEPP förlängs till åtminstone slutet av mars 2022. ECB-rådet kommer i vilket fall som helst att genomföra nettoköp tills dess att coronaviruskrisen bedöms vara över.

 

Jag vill även passa på att önska alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År

 

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare för Case Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar