<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad kan vi förvänta oss inför sommaren och kommande delårsrapporter?


Nu ser vi tecken på det som jag kommenterade i mitt förra nyhetsbrev, nämligen att vi tvingas blicka väldigt långt framåt för att se en ordentlig vändning av den ekonomiska utvecklingen. Sättningen vi såg på aktiemarknaden i förra veckan, när börserna upplevde sin sämsta dag sedan den djupaste coronakrisen, verkar bero på stigande virussmitta i delar av USA. April väntas också bli den svagaste månaden vilket också kommer att synas i företagens delårsrapporter som börjar offentliggöras i mitten av juli. 

Min personliga bedömning är att dessa kommer att vara så pass svaga att aktiemarknaden inte längre orkar att blicka hela vägen fram till 2021 och att vi troligtvis får en nedgång på börsen.

Produktionen i näringslivet minskade 11 procent i årstakt i april, industriproduktionen var -17 procent och varuexporten -15 procent. Även om detaljhandeln har varit motståndskraftig så minskade hushållens konsumtion med 10 procent. Det finns en viss antydan att företag ändå har kunnat använda sina lager för att möta konsumenternas efterfrågan trots nedstängning av fabriker.

SEB kom med en ny konjunkturrapport förra veckan, där banken förutspår att BNP-prognosen för Sverige för helåret 2020 landar på -5,0 procent, jämfört med -6,5 procent i majprognosen. För nästa år revideras BNP-prognosen ned till +4,0 procent från +5,0 procent.

På kreditsidan signalerade FED att vi kan förvänta oss låga räntor till minst 2022. Detta är inte så överraskande med tanke på att den amerikanska ekonomin sannolikt kommer att ha ledig kapacitet och därmed låg inflation under en tid framöver. Kombinationen massiva av stimulanspaket från centralbanker världen över, samt att nordiska företagsobligationsfonder nu upplever positiva inflöden, talar för en fortsatt stark andrahandsmarknad framgent. Dessutom har primärmarknaden kommit igång igen med en hel del nya emissioner som nått marknaden. Intresset har i många fall har varit riktigt stort från investerarkollektivet. Vi lever nu med en något mer normaliserad och välfungerande kreditmarknad, där exempelvis kreditspreadarna för High Yield sjönk med 60 punkter under maj. 

Jag bedömer att inflödena till företagsobligationsfonder kommer att fortsätta när investerare tar hem vinster på aktiemarknaden och sedan parkerar kapitalet i räntebärande placeringar över sommaren. Uppgången på aktiemarknaden har gått för fort. Det smarta kapitalet inväntar redan nästa nedgång och positionerar sig därmed för den klassiska W-formationen istället för den nuvarande V-återhämtningen.

Jag vill även passa på att önska en trevlig midsommar och en riktigt skön hemester!

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare för Case Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar