<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktiesnack med Jojje i juni 2018


Juni har varit en besvärlig månad på börsen med Trumps handelskrig. Även obligationsmarknaden har påverkats av den oro som för närvarande ligger som en våt filt över finansmarknaden. Men det är en spännande tid vi lever i och det händer även roliga saker på börsen som exempelvis uppdelningen av Autoliv där de placerar sin verksamhet för aktiv säkerhet i ett helt nytt bolag.

Den europeiska obligationsmarknaden har upplevt en nedjustering av obligationspriserna det senaste kvartalet. Denna nedjustering har inte nått den svenska obligationsmarknaden utan där har priserna legat fastcementerade. Detta har medfört att företagsobligationsfonder som investerar i europeiska obligationer, så som vår egen fond Safe Play, har presterat sämre än renodlade svenska företagsobligationsfonder. Ett bra konkret exempel Intrum Justitia som har en obligation utgiven i både EUR och SEK där EUR-obligationen för närvarande ger högre avkastning än den i SEK. Denna diskrepans är självklart tillfällig men innebär i sin tur att antingen ska SEK-obligationerna komma ned i pris eller så ska EUR-obligationerna öka i värde. Mycket tyder på att det blir det förstnämnda.

Innehållet i videon speglar förvaltarens personliga åsikter och återger nödvändigtvis inte Case Kapitalförvaltnings officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Case Kapitalförvaltnings fonder. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar