<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fortsatt mycket bra avkastning i både Safe Play och Fair Play


Företagsobligationsfonden Case Safe Play är nu upp över 5 procent i år och högräntefonden Case Fair Play har levererat en avkastning YTD på över 8 procent. Detta medför att fonderna fäster sin plats i toppen av sin fondkategori som numera heter Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk

Morningstar har sedan i våras valt att dela upp svenska företagsobligationsfonder i två olika kategorier "Ränta - SEK obligationer, företag" och "Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk" där den förstnämnda har ett krav om minst 70 procent Investment Grade. Uppdelningen innebär att de flesta svenska företagsobligationsfonder numera återfinns i Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk.

Marknaden befinner sig i fortsatt bull-market och det finns inga direkta tecken på att denna kommer att brytas i närtid. Vi håller dock koll på räntorna som steg efter starka jobbsiffror i USA och för närvarande ser vi lite momentana nedgångar som kan hänföras till spekulationer om inflation och Deltavarianten av Covid 19. Ovanpå detta kommer oroliga signaler från Kina samt händelserna i Afghanistan.

Börsen får stöd av en stark rapportsäsongen där hela 87 procent av bolagsresultaten i S&P500-index har varit bättre än väntat. I Sverige visar verkstadsrapporterna visar på en kraftig konjunkturförbättring men det är fortsatt brist på halvledare och andra insatsvaror som behövs i produktionen. 

Svensk BNP ökade med 0,9 procent och med hela 10 procent i årstakt. Tillväxttalen på årsbasis är de högsta som SCB uppmätt, men det ska ses i ljuset av att ekonomin förra våren var kraftigt drabbad av pandemin. Även läget på arbetsmarknaden har förbättrats och det ser ut som om företagen inte riktigt hinner med att anställa i samma takt som efterfrågan ökar. 

I och med att allt fler blir vaccinerade och restriktionerna gradvis fasas ut är potentialen stor för en snabb återhämtning i hårt utsatta tjänstebranscher och allt tyder på att vi sakta börjar återgå till det normala. Konjunkturinstitutets barometerindikator är på den högsta nivån som någonsin uppmätts och både hushåll samt företag är mer optimistiska om utvecklingen. 

Riksbanken räknar med ett dämpat inflationstryck det kommande året och deras prognos är att reporäntan ligger kvar på noll procent fram till och med början av hösten 2024. Vi bedömer att det skulle krävas mycket för att Riksbanken ska höja räntan de närmaste åren. Vi kan även spekulera i att Fed börjar resan med att minska sina obligationsköpsprogram i slutet av detta år, men det kräver att arbetsmarknaden gör ytterligare framsteg meddelade Fed-chefen i Minneapolis, Neel Kashkari - ”Det är en fråga om när, inte en fråga om" Fed kommer att fasa ut sina obligationsköp, sade han. Vidare sade han att den senaste tidens höga inflationsnivåerna kommer troligen att avta när befolkningen återgår till arbetskraften men delta-varianten av covid-19 kan bromsa återhämtningen.

Med det sagt så är det mycket som talar för en fortsatt bra finansmarknad under hösten där vi håller koll på inflationen och räntan. Med en kort ränteduration i portföljerna är vi väl positionerad inför kommande marknadsklimat.

Tom Andersson

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar