<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Fair Play vinner pris som bästa fond!


Högräntefonden Case Fair Play får utmärkelsen bästa fond inom kategorin Best Bond Europe High Yield där priset delas ut som ett erkännande till den fond som uppvisat en genomgående stark riskjusterad avkastning i förhållande till likartade fonder.

Case Kapitalförvaltning vinner pris för bästa fond. Denna gång är det Refinitiv Lipper Fund Awards som placerar bolagets fond Case Fair Play högst upp på prispallen. Refinitiv Lipper Fund Awards utser varje år årets bästa fonder inom olika fondkategorier och i år blev Case Fair Play utsedd till bästa High Yield-fond (Best Bond Europe High Yield, 3 years). 

- En konsekvent strategi med korta löptider och hög portföljkoncentration har belönat sig väl under 2020 och 2021 när både volatilitet, inflationstryck och stigande räntor har gjort sig påminda. När Ukrainakriget bröt ut i februari försvann riskaptiten återigen och priserna på företagsobligationer tappade på nytt. Därför ser vi nu liknande möjligheter som efter Coronakrisen att fynda bland företagsobligationer. Då High Yield till naturen också är mindre räntekänsligt än Investment Grade fortsätter vi gärna 2022 överviktade inom just högavkastande krediter med låg ränterisk. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen och investera i företagsobligationer som vi bedömer kommer att leverera en konkurrenskraftig långsiktig avkastning. Vi har en bra sammansättning på portföljen och ser med tillförsikt på framtiden, säger fondens förvaltare Andreas Rask & Tom Andersson.

- Jag skulle bli förvånad om inte Case Fair Play, med sin inriktning mot högavkastande företagsobligationer, kommer att bli minst lika framgångsrik som Case Safe Play. Högavkastande företagsobligationer borde bli än mer intressant framöver som komplement till aktier. Vi hoppas fler får upp ögonen för fonden och dess avkastningsprofil, tillägger Case Groups VD, Johan Andrassy

Om Refinitiv Lipper Fund Awards

Refinitiv Lipper Fund Awards är en av världens ledande fondutvärderare och har sedan lång tid tillbaka delat ut priser till fonder runt om i världen. Utmärkelserna bygger på Refinitiv Lippers metodik som gör en oberoende bedömning av fondernas utveckling över tid.

Disclaimer

The Refinitiv Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers.

The Refinitiv Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the Refinitiv Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although Refinitiv Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, the accuracy is not guaranteed by Refinitiv Lipper.

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar