<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case All Star lyfts fram av Placera. som årets bästa fond


Det är Placera. som synar första kvartalets vinnar- och förlorarfonder. När Pär Ståhl lyfter fram årets bästa och sämsta Sverigefonder hamnar vår aktiefond Case All Star, som precis belönats med 5 stjärnor, längst upp på prispallen.

 

Skärmavbild 2022-04-04 kl. 07.55.56

Case All Star är en av de Sverigefonder som klarat årets nedgång bäst. Inflationsoro i kombination med invasionen i Ukraina har bidragit till en extremt hög volatilitet på marknaden där de flesta aktier tappat mellan 10-30%. Case All Star har med sin strategi stått emot nedgången väl och är i skrivande stund endast ner cirka 3,5%. Tack vare en god riskjusterad avkastning har fondbetyget gått från 4 till 5 stjärnor.

Bolagen i fonden verkar inom flera olika branscher och är både av större karaktär och mindre, men det finns vissa saker de har gemensamt. Innehaven som väljs in ska ha en stabil vinsttillväxt och passa in vår syn på konjunkturen. Vi har under 2021 haft stort fokus på inflationen och kommande räntehöjningar vilket har fört med sig att allokeringen i portföljen anpassats därefter. Portföljen är koncentrerad där fokus har legat på bolag med attraktiva värderingar. Vi gillar bolag som enkelt har möjlighet att föra vidare kostnader, bolag som gynnas av ökade råvarupriser samt bolag inom områden där vi ser en strukturell tillväxt på sikt. Det är denna strategi som belönat sig då Case All Star kunnat stå emot starkt i de breda nedgångarna vi nu sett.  

Case All Star investerar i framförallt svenska börsnoterade aktier men även nordiska och fokuserar på bolag som vi anser är attraktiva och välskötta i förhållande till vår syn på ekonomin och framtiden samt med goda utdelningsmöjligheter. Vi premierar självklart bolag som tar sitt hållbarhetsarbete på allvar. Fonden är aktivt förvaltad, främjar hållbarhet och har pendlat mellan 23-30 innehav, vilket gör den till koncentrerad.

I Placeras senaste artikel om Sverigefonder placerade sig All Star allra högst upp på listan över årets vinnare. Läs hela artikeln här

Case All Star har i skrivande stund en sharpekvot över 1,06. Sharpekvoten är ett mått som visar förhållandet mellan den avkastning du får och den risk du tar. Ju högre Sharpekvot desto bättre och för ett långsiktigt sparande i aktier är en Sharpekvot över 0,5 bra medan en Sharpekvot motsvarande 1,0 eller högre anses vara mycket bra.

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar