<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slutet för QE-programmen?


När jag har varit ute och träffat er kunder eller återförsäljare har jag de senaste 1-2 åren poängterat vikten av att hålla koll på när centralbankerna minskar sina stödköp i obligationsmarknaden. Denna tid har nu kommit i USA.

Vi har alla hört talas om QE (quantitative easing) men det nya ordet inom räntemarknaden är nu QT (quantitative tightening) vilket innebär att den amerikanska riksbanken, Federal Reserve, tightar till sin balansräkning. Fed håller nu på att minska sin balansräkning bestående av tillgångsköp, vilket ökar utbudet av obligationer, som i sin tur driver räntan uppåt. Den totala storleken på Feds obligationsportfölj är fortfarande enorm men trenden är tydlig. Det senaste året har Fed minskat balansräkningen lika mycket som banken stödköpte året innan.

Skärmavbild 2018-11-06 kl. 09.37.24Minskade stödköp driver som sagt upp räntan och det återspeglas tydligt i den amerikanska 10-åringen som även fungerade som en katalysator för de stora utflöden vi såg på aktiemarknaden för någon vecka sedan. Dock så har börsen återhämtat sig trots att räntan fortsatt uppåt vilket till stor del beror på den starka amerikanska sysselsättningsrapporten som nyligen släpptes. Den 9 oktober nådde den amerikanska 10-åriga räntan 3,26 procent för att sedan backa något till 3,21 procent. Den amerikanska 2-åriga räntan är 2,9 procent vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen 2008.

Skärmavbild 2018-11-06 kl. 09.37.09Ökade räntenivåer ställer ännu högre krav på räntefonders duration. Här är mitt bästa tips att investera i fonder med kort duration (genomsnittlig löptid på lånen). Desto kortare duration desto mindre risk för nedgång vid räntehöjning. De fonder som handlar långa obligationer hoppas på fortsatt låga räntor. En spekulation som för med sig risk eftersom även vår egen riksbank har flaggat för räntehöjningar. I Safe Play har jag valt att ha en ränteduration som understiger 12 månader, vilket är väldigt kort för att vara en företagsobligationsfond. 

 

Tom Andersson
Ansvarig fondförvaltare för Safe Play

Lämna en kommentar