<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case lanserar ny aktiefond - Power Play


Power Play kommer att lanseras under andra kvartalet 2016. Fyll i intresseanmälan genom att klicka nedan så missar du inte chansen att teckna dig för andelar i fonden redan vid start!

INTRESSEANMÄLAN ATT TECKNA FONDANDELAR I POWER PLAY

Case Kapitalförvaltning, som ägs av bland annat tennislegenden Stefan Edberg och tidigare NHL-proffset Nicklas Lidström lanserar en ny aktiefond. Fonden, som kommer att heta Power Play, har precis som de befintliga fonderna ett namn som knyter an till idrottsvärlden.

Case har under lång tid levererat  attraktiv aktieförvaltning till sina mer förmögna kunder och vill nu genom Power Play göra denna förvaltning tillgänglig för alla sparare.

Huvudansvarig förvaltare för Power Play blir Georg Norberg. För många fondsparare är Georg Norberg ett känt ansikte. Under åren har han deltagit på otaliga aktiekvällar och har med sin lugna och övertygande argumentation vunnit spararnas förtroende. Georg har mer än 30 års erfarenhet i finansbranschen huvudsakligen som fondförvaltare där han som förvaltare av Granit Småbolagsfond hade högsta betyg hos Morningstar.

Power Play blir en aktivt förvaltad Sverigefond som företrädesvis investerar i bolag på den svenska börsen. Detta innebär att fondens sammansättning inte avspeglar eller kopierar sammansättningen av något index utan fondens innehav väljs utifrån en noggrann analys som baseras på förvaltarnas egna spetskompetenser.

I stället för att köpa många mindre poster i flera bolag, är fondens strategi att fokusera på

25 - 40 aktier i portföljen. Detta innebär att fondens portfölj är något mer koncentrerad än en traditionell aktiefond.

Fonden kan blanka aktier som förvaltarna tror kommer ha en negativ kursutveckling. Dessa blankningar kan dessutom finansiera ytterligare investeringar i aktier som förvaltarna tror kommer ha en positiv kursutveckling. Power Play får dessutom placera i derivatinstrument i syfte att generera avkastning och skapa hävstång.

Power Play kommer att lanseras under andra kvartalet 2016.

Lämna en kommentar