<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nu blir våra fonder ännu mer konkurrenskraftiga!


Case har beslutat att sänka förvaltningsavgiften i Case Safe Play och Case Fair Play från och med den 1 april 2021. Fonderna har under lång tid haft en mycket konkurrenskraftig avkastning och för att ytterligare förstärka denna sänker vi nu avgifterna. 

Det är svårt att vara allt annat än nöjd med den utvecklingen som Case Safe Play haft under årets första månader. När vi summerar första kvartalets avkastning noterar Case Safe Play en uppgång på 1,9 procent. För att fortsatt ge våra kunder förutsättningar för en god långsiktig avkastning och göra fonden ännu mer konkurrenskraftig sänker vi nu fondens fasta avgift till 0,85 procent.

 

Högräntefonden Case Fair Play har fått en ännu bättre start på året med en uppgång på dryga 3 procent det första kvartalet. I Case Fair Play sänker vi den fasta förvaltningsavgiften från 1,0 procent till 0,95 procent och samtidigt som vi sänker den fasta avgiften tar vi även bort den rörliga avgiften i fonden.

Båda fonderna har, till skillnad från många andra svenska företagsobligationsfonder, en stor exponering mot finanssektorn samt en låg exponering mot fatighetssektorn. Anledningen till att vi har valt fokus på finans är:

  • Finansiella företag är reglerade och övervakade vilket talar för ordning och reda.
  • Finansiella företag har kapitalkrav vilket omöjliggör en för hög skuldsättning vilket vi ser i andra branscher.
  • Finansiella företag har en högre vilja att följa villkoren i obligationslånen.
  • Utöver detta är större banker ofta systemviktiga vilket innebär att de är kritiska för det finansiella systemet och de försätts i resolution istället för att gå i konkurs. 

Case Safe Play har som specialitet att låna ut pengar till banker och försäkringsbolag och minst 50 procent av portföljen ska bestå av emittenter högt kreditbetyg, dvs investment grade-status. Case Fair Play är något förenklat ett koncentrat av Case Safe Plays mest intressanta innehav utan krav på kreditbetyg. Case Fair Play är därmed mer koncentrerad och fokuserad för att kunna leverera högre avkastning. Risknivån i Case Safe Play är 3(7) och Case Fair Play 4(7).

Företag i den finansiella sektorn lånar ofta i valutor som USD, EUR eller GBP. Fördelen med att investera i obligationer utgivna i större valutor i stället för svenska kronor är att andrahandsmarknaden är betydligt mer likvid. Våra innehav i företagsobligationer är därför lättare att omsätta vilket var en av orsakerna till att fonderna inte behövde stänga under Coronakrisens turbulens.

Vill du veta mer om fonderna eller få en presentation av förvaltaren så går det bra att kontakta mig på carl.bergenstrahle@casefonder.se.

Calle Bergenstråhle, marknad- och kundrelationsansvarig

 

*Högsta aktuell årlig fast avgift för att täcka kostnaderna för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer uppgår i Case Safe Play till 0,95 procent, varav 0,85 procent avser aktuell ersättning till Bolaget för för dess förvaltning, försäljning och administration av fonden.

Högsta aktuell årlig fast avgift för att täcka kostnaderna för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer uppgår i Case Fair Play till 1,15 procent, varav 0,95 procent avser aktuell ersättning till Bolaget för för dess förvaltning, försäljning och administration av fonden.

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar