<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Europeiska företagsobligationer har fler fans bland förvaltarna efter vårens nedgång!


Överutbudet av europeiska företagsobligationer har under våren tryckt ned värderingarna men denna globala oro kan nu visa sig bli kortlivad. 

Riskaptiten i Europa har efter sommaren kommit tillbaka vilket medfört att efterfrågan på företagsobligationer ökat och instrumentet, utifrån nuvarande värderingar, ser riktigt intressant ut igen. En notering är att man för närvarande får betydligt bättre betalt att köpa obligationer utgivna i USD, EUR och GBP än i SEK. Tillväxten runt om i världen rör sig framåt och företagens vinster ökar. Efterfrågan bland bolagen som vill finansiera sig genom obligationsmarknaden är fortsatt hög.

Företagsobligationer med kort löptid kan även fungera som en kudde mot höjda räntor eftersom vi har sett att statsskuldväxlar och statsobligationer påverkas i betydligt större grad av ränteförändringar medan företagsobligationer påverkas mer av den allmänna riskaptiten och bolagets finansiella status. Detta stödsäven av en färsk rapport från Goldman Sachs som påvisar att särskilt företagsobligationer med Investment Grade-status har en negativ korrelation med statsobligationer. Även High Yield-obligationer har överträffat statspapper vid ränteförändringar.

Jag känner mig därför väldigt trygg och nöjd med vår portfölj i Safe Play. Min slutsats baseras på nedanstående:

  1. Värderingarna på fondens obligationer har kommit ned och ser väldigt attraktiva ut. 
  2. Bra fördelning mellan investment grade och high yield, cirka 55/45.
  3. Kort duration i fonden
  4. Liten andel obligationer som är utgivna i svenska kronor som fortfarande är dyra och relativt illikvida.

Tom Andersson
Ansvarig fondförvaltare för Safe Play

Lämna en kommentar