<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Företagsobligationsfond Safe Play har sedan starten 2011 haft en inriktning mot bank och finans. Denna inriktning har varit speciellt efterfrågad nu när det är är relativt stökigt på den svenska fastighetsmarknaden. Tyvärr har vi under året inte fått riktigt betalt får fondens inriktning men nu kommer det äntligen positiva besked.

Idag meddelade DNB Bank att de löser in tre obligationer värda totalt 565 miljoner dollar efter att i åratal vägrat att lösa tillbaka dessa gamla ”Disco Bonds”. Beskedet får obligationerna att rusa i pris och stiga cirka 15 procentenheter.

Skärmavbild 2023-11-16 kl. 14.09.59

Jag har alltid varit övertygad om att DNB skulle tvingas att lösa in obligationerna men banken har hela tiden stretat emot då det är en billig källa till finansiering. DNB satsade istället på att försöka att få det norska finansdepartementet att skapa en ny plats i bankens kapitalstruktur för denna föråldrade typ av obligation. Efter flera förändringar i bankregelverket över åren förlorade dessa typer av obligationer sin status men bankens ledning uttryckte upprepade gånger sin vilja att behålla dem. Den förväntade ändringen i norsk lag, som tidigare låg till grund för DNB:s beslut att inte lösa in instrumenten, kommer nu inte att genomföras vilket innebär att DNB avser att lösa in obligationerna före utgången av februari.

Efter vårens händelser med Credit Suisse och ett antal amerikanska nischbanker i fokus har det legat en våt filt över bankobligationer. Det är enligt min mening helt naturligt vid den typen av speciella händelser. Vi ser nu att kvalitet återigen betalar sig och ser en ökad efterfrågan på bankobligationer i stort. Vi känner oss fortsatt trygga med vår strategi där vi undviker fastighetsexponering och ser dagens händelse som ännu ett tecken på att fonden är rätt positionerad.

Ovanstående innebär en större uppgång i Case Företagsobligationsfond Safe Play idag vilket innebär att fonden (efter dagens uppgång) är upp cirka 6,5% sedan årsskiftet.

Med cirka 1,5 månad kvar på året kan jag notera att sparare i Case Företagsobligationsfond Safe Play och Case Högräntefond fått lika bra (eller bättre) avkastning än Stockholmsbörsen, men, till lägre risk. Förräntningstakten i våra företagsobligationsfonder ligger fortsatt på höga nivåer vilket ger bra förutsättningar även för 2024.

 

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar