<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play levererade god avkastning 2015


Vår blandfond, Fair Play har levererat samma avkastning som börsen (6,5 procent) men med cirka 50 procent av portföljen placerade i räntebärande innehav. Vilket innebär att fondspararna fått samma avkastning som börsen med med betydligt lägre risk.

Fair Play är en blandfond som investerar i våra bästa aktie- och ränteplaceringar. Fonden är till för sparare som vill erhålla en exponering både mot aktier samt företagsobligationer och önskar en god avkastning till begränsad risk. Fördelningen är förutbestämd och allokeringen mellan dessa två tillgångsslag ska i normalfallet vara 50/50.

Läs mer om Fair Play

Lämna en kommentar