<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play och Safe Play i toppen efter årets 27 första dagar!


Både Safe Play och Fair Play har fått en riktigt bra start på året och ligger i toppen i sin Morningstarkategori. Fair Play är upp hela 1.3 procent i år och Safe Play är upp 1.0 procent. Nedan ser ni vilka föetagsobligationsfonder som fått den bästa starten på året.

Morningstars kategorirating är intressant för sparare som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna. Den är inte någon köp- eller säljrekommendation men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan kategorirating ge vägledning.

Det är flera av fondernas obligationer som har som gynnats av positiva nyheter på denna sidan årsskiftet och här ser vi hur viktigt valet av företagsobligationer är i investeringsprocessen. På Case gillar vi kvalitet och väljer därför i urvalsprocessen bort bolag som vi bedömer inte är av ”rätta virket”. Med ett antal fundamentala parametrar filtrerar vi bort bolag och branscher som inte lever upp till vår bedömning av kvalitet. 

Ni som har följt Safe Play ett tag vet att fonden även är investerad i så kallade eviga förlagslån (perpetual bonds på engelska) som bankerna gav ut på 80-talet. Anledningen att dessa lån är eviga är att en del av obligationen ska kunna tillgodoräknas som eget kapital vid beräkning av bankernas kapitaltäckning.

Implementeringen av Basel III-regelverket innebär för bankerna att de inte längre kan tillgodoräkna sig dessa lån i beräkningen av kapitaltäckningen. Detta medför att bankerna i stor grad ger ut nya obligationer för att lösa in de gamla förlagslånen, vilket ger positiv avkastning eftersom de flesta har inhandlats till underkurs. 

OUTLOOK FÖR 2020

Riksbanken höjde i december reporäntan till noll, från minus 0,25 procent och det är troligt att vi fortsatt kommer att ha en låg ränta en lång tid framöver. Det verkar som att Fed kommer att lämna korta räntan där den är och om det sker några förändringar är det mer troligt att dom kommer att sänka räntan snarare än att höja den. Nedan listar vi våra viktigaste punkter inför det kommande året:

  • När vi går in i 2020 är vi optimistiska när det gäller företagsobligationsmarknaden. Mycket eftersom kreditmarknaden känns stabil både utifrån utbud och efterfrågan men också på grund av låg default rate.
  • Emittenterna utnyttjar den låga räntan och investerarna fortsätter att söka efter avkastning i detta lågränteklimat.
  • Trots låga totalavkastningar är högavkastande företagsobligationer fortfarande relativt bra prissatta och avkastningen attraktiv jämfört med andra räntesektorer.
  • I detta marknadsklimat är vår bedömning att högavkastande företagsobligationer har möjligheten att erbjuda den bästa balansen mellan risk och avkastning.
  • Bankerna fortsätter att lösa in sina eviga förlagslån som inte uppfyller de nya regelverkskraven vilket ger en positiv effekt för avkastningen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

 

Lämna en kommentar