<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stjärnförvaltarens avslöjar sina hemliga knep som placerar honom i toppen bland kreditfonderna!


"Nyckeln till framgången har nog varit att vi är väldigt noggranna i analysen av bolagen vi lånar ut pengar till men även att läsa det finstilta i obligationsvillkoren"

Om man inte förstår obligationsvillkoren så förstår man heller inte vad som kan hända om företagen inte kan fullgöra sina betalningsåttaganden. Jag är extremt noggrann när det kommer till att förstå obligationsuppläggen och det kanske är därför jag har lyckats att undvika de största minorna, säger Tom Andersson är ansvarig fondförvaltare.

Jag har också varit tidig på att exkludera vissa sektorer, ibland kanske till och med lite för tidig men ”better safe than sorry” när man är ränteförvaltare. Jag brukar alltid ha synsättet att "skulle jag kunna tänka mig att låna ut mina egna pengar till det här företaget" -om svaret blir ja så är det med största sannolikhet en bra investeringen för fonden.

Vi är väl positionerade inför en stigande inflation (med eventuella räntehöjningar) genom att vi har en hög andel rörlig ränta och en kort ränteduration i båda fonderna. På sikt är en ökad ränta bra för oss eftersom i takt med att gamla lån förfaller så kan vi köpa nya obligationer som ger en högre avkastning. Med en ökad ränta så kommer en hel del kapital att omallokeras från aktiemarknaden till räntemarknaden vilket talar för en ökad efterfrågan, tillägger Tom Andersson. 

Extra kul att se är att högräntefonden Case Fair Play är hela 7 procent före närmaste konkurrent i high yield segmentet. Och att Case Safe Play, med mer än 50 procent av portföljen investerat i obligationer utgivna av företag med investment grade status, ändå ligger före high yield-fonder betyder att Tom Andersson har lyckats överträffa våra redan högt ställda förväntningar ännu en gång.

 

Vill du veta mer om fonderna eller få en presentation av förvaltaren så går det bra att kontakta mig på carl.bergenstrahle@casefonder.se.

Calle Bergenstråhle, marknad- och kundrelationsansvarig

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar