<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nu finns Case Högräntefond hos Futur Pension


Vi finns sedan länge representerade hos ett antal banker, depåinstitut & försäkringsbolag. Från och med den 20 oktober 2023 finns även Case Högräntefond tillgänglig för dig som är kund hos Futur Pension. 

När Case Högräntefond i februari i år fyllde tre år som högräntefond belönades den med det högsta fondbetyget, det vill säga 5 stjärnor. Sedan dess har fonden ökat avkastningen och är den fond av samtliga räntefonder i svenska kronor som har haft högst avkastning under de senaste tre åren*. I skrivande stund är fonden upp över 8,3% senaste året.

I takt med fondens framgångar har efterfrågan på att göra fonden tillgänglig på fler platser ökat. Det är därför glädjande att fonden från och den 20 oktober 2023 finns valbar hos Futur Pension, där även Case Företagsobligationsfond Safe Play sedan tidigare finns valbar.

Förutom Futur Pension finns Case Högräntefond att hitta hos Movestic, SEB, Garantum, Strivo, Alpcot, Swedbank samt hos Nordnet & Avanza.

 

case högränte hos futur

Hur våra fonder erbjuds kan skilja sig åt mellan olika aktörer. Lättast är att du kontaktar den bank eller förmedlare som du vill spara genom för mer information om hur du lättast köper våra fonder. Du är även välkommen att spara i fonden direkt hos oss.

Case Högräntefond förvaltas på ett unikt sätt och förvaltningen inriktar sig på högavkastande obligationer. Vill du veta mer om fonderna eller få en presentation av förvaltaren så går det bra att kontakta oss på carl.bergenstrahle@casefonder.se eller frida.dyvik@casefonder.se .

*samtliga räntefonder i SEK hos Avanza Bank per 2023-10-19. Totalt 103st fonder.

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar