<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ingves sitter i baksätet när Draghi rattar bilen!


Ingves sitter i baksätet när Draghi styr bilen bort från quantative tightening. 

ECB meddelade i förra veckan att de lämnar räntan oförändrad under hela 2019 och att centralbanken fattat beslut om en ny omgång med TLTRO-lån till europeiska banker. Det är främst de sydeuropeiska bankerna som är i akut behov av dessa lån eftersom de tidigare lånen från ECB börjar att löpa ut i mitten av 2020.

ECB kommer även att återinvestera förfall och ränteintäkter som banken erhåller från sin befintliga obligationsportfölj. Allt detta för att de känner oro för att konjunkturen växlar ned men även för alla de dåliga lån som finns i bland annat grekiska och italienska banker. I det svenska banksystemet har vi väldigt få icke-betalande lån men bilden ser helt annorlunda ut hos våra sydeuropeiska vänner.

För svensk del innebär detta att Ingves nu får svårt att höja räntan eftersom han gör allt för att vi ska ha en lågt värderad krona för att gynna den så viktiga exportindustrin. USD är rekordhögt värderad mot vår krona och kostar nu 9,50. Jag tror inte vi ska vara förvånade om vi fortfarande har -0,25% i styrränta när året är slut. På sin höjd har vi nollränta. 

Fortsatt låg ränta gynnar egentligen längre duration eftersom dessa obligationer avkastar bättre men för Safe Plays del så väljer jag ändå att ligga kvar med något kortare duration. Inte så mycket på grund av oro för höjda räntor utan för att kort duration innebär mindre slag i prisförändringar på obligationerna om det blir stökigt på marknaden. Företagsobligationer utgivna i USD, EUR och GBP reducerar också likviditetsrisken jämfört med obligationer utgivna i SEK. 

Den senaste tiden har det blivit populärt bland ränteförvaltare att spekulera i räntederivat som stiger i värde om räntan går upp. Jag personligen är lite skeptisk till användandet av räntederivat för att generera en ökad avkastning i en företagsobligationsfond. Detta eftersom risken ökar och de flesta av våra sparare söker sig till obligationsfonder för att man önskar just en lägre risk. Jag är av den gamla skolan och tycker att det är de underliggande obligationerna, utgivna av riktiga företag, som ska skapa fondens avkastning.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun och försöka navigera så gott det går i denna för stunden något snåriga marknad, där vi nu kan se att fonder som bettat på höjda räntor har tagit stryk på ECBs senaste räntebesked.

 

Lämna en kommentar