<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Både Case Fair Play och Case Safe har fått en flygande start på 2021


Case Fair Play har nu passerat 4 procents avkastning i år och Case Safe Play är hack i häl med en avkastning på nästan 3 procent YTD!


Det är framförallt våra bankobligationer som har bidragit till den fina avkastningen där vi har sett både National Westminster Bank och Deutsche Bank lösa in sina gamla Legacy Tier One-obligationer. Vi ser detta som starten på en kommande trend där bankerna nu börjar att städa i sina balansräkningar och lösa tillbaka de sista av de utestående Legacy Tier 1-obligationerna. Övergångsperioden för att anpassa sig till EU´s nya kapitalkrav upphör den 31 december 2021 och vi kommer nog att få en en strid ström med Legacy Tier Ones som löses in under resten av året.

Redan innan övergångsperioden löper ut har EBA flaggat för att myndigheten gärna ser att bankerna löser tillbaka utestående Legacy Tier Ones. Även om det skulle finnas banker som väljer att behålla äldre instrument i sin balansräkning ser EBA detta som en dålig utväg och för de flesta banker är det osannolikt med hänsyn till att det är ekonomiskt ofördelaktigt.  De höga finansieringskostnaderna för att behålla icke stödberättigande kapitalinstrument talar för att de ”städas” bort innan året är slut.

Case Safe Play har för närvarande en exponering mot Legacy bonds på 13-14 procent där samtliga handlas till underkurs. Något som i sin tur talar för en trevlig prisutveckling på obligationerna eftersom bankerna måste lösa in dessa till kurs 100.

Vi kan också gladeligen konstatera att både Fair Play och Safe Play ligger i toppen i sin kategori sett till de senaste 12 månaderna viket indikerar att fonderna har varit rätt positionerade i återhämtningen efter Coronakrisen. 

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare Case Safe Play

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar