<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bollen är i rullning - NatWest löste tillbaka sin obligation igår!


I Case Safe Play har vi några riktigt spännande innehav som nu börjar att röra sig i rätt riktning. Ni som följt mig ett tag vet att våra fonder är investerade i eviga förlagslån som gavs ut av bankerna på 80-talet, även kallade Legacy Bank Capital.

European Bank Authority (”EBA”) kom ut med riktlinjer som i stort sett tvingar bankerna att lösa in sina utestående Legacy Bonds och ”städa upp” i sina balansräkningar. Varför är detta så bra undrar ni då? Jo, det är nämligen så att de flesta av dessa handlas till underkurs men  måste lösas in till kurs 100.

Igår så löste National Westminister Bank in sin utestående obligation vilket har satt bollen i rullning och fler banker kommer nu att följa efter. I Case Safe Play har vi cirka 6 MUSD i NatWest obligation och totalt så har fonden en exponering på cirka 12-14% mot olika Legacy Bonds och de flesta av dessa handlas i intervallet 85-95% av nominellt belopp. Sedan NatWest kom med sitt uttalande igår har vi sett en ökad efterfrågan på dessa obligationer vilket bäddar för en trevlig utveckling framöver. 

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare Case Safe Play

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar