<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nu kan du som är kund hos Movestic spara i våra fonder


Vi finns sedan länge representerade hos ett antal banker & depåinstitut. Från och med den 21 april 2021 finns våra fonder även representerade på Movestics fondtorg för pensions- & försäkringssparande. 

Självklart är man välkommen att spara i våra fonder direkt hos oss men våra fonder kan också köpas via flera olika återförsäljare och fondplattformar. I takt med att fonderna nu görs tillgängliga på fler platser har vi tagit fram nedan tabell för att snabbt och enkelt få en bild över var vi finns.

Hur våra fonder erbjuds kan skilja sig åt mellan olika aktörer. Lättast är att du kontaktar den bank eller förmedlare som du vill spara genom för mer information om hur du lättast köper våra fonder.

Vill du veta mer om fonderna eller få en presentation av förvaltaren så går det bra att kontakta mig på carl.bergenstrahle@casefonder.se.

Calle Bergenstråhle, marknad- och kundrelationsansvarig

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar