<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Fair Play har nu passerat 9% avkastning i år!


Case Fair Play är nu ensam företagsobligationsfond* att passera 9% avkastning i år. Detta är så klart efter samtliga kostnader och avgifter. Närmaste konkurrent är cirka 2 procent bakom och Case Fair Play har därmed levererat en överavkastning om cirka 5% sett till genomsnittet av andra fonder i samma Morningstarkategori**. 

Case Safe Play, med lägre risk i portföljen än Case Fair Play, har levererat en avkastning om 5,5% i år vilket är cirka 1,6% bättre än genomsnittet av andra fonder i samma Morningstarkategori*

Båda våra kreditfonder har under året presterat bättre än förväntad avkastningsnivå vilket innebär att vi fortsätter att leverera en god riskjusterad avkastning för våra andelsägare. Vi ser med tillförsikt på framtiden och känner oss trygga med vi kan fortsätta ge en god avkastning i våra räntefonder.

Vi har under året även jobbat för att öka tillgängligheten för samtliga av våra fonder. Sedan någon vecka tillbaka finns våra fonder även tillgängliga via SEBs plattform. Se nedanstående tabell för att veta var fonderna finns tillgängliga numera.

Vill ni veta mer om Case eller om våra fonder går det självklart bra att kontakta mig på 08-662 06 90 eller carl.bergenstrahle@casefonder.se.

Calle Bergenstråhle

 

* Jämförelsen avser företagsobligationsfonder som har svenska kronor som basvaluta och som är öppen för handel varje dag.

** Ränte - SEK obligationer, flexibel, högriskTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar