<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case utbud av räntefonder växer och blir nu ännu tydligare


Case förvärvade under 2022 samtliga av Catella/Celinas fonder och i samband med detta har vi sett över vårt fondutbud. Celina (tidigare Catella) Avkastningsfond blir nu Case Räntefond Investment Grade. 

För att förtydliga våra fonders förvaltningsinriktning byter därför Celina Avkastningsfond namn till Case Räntefond Investment Grade och får i samband med namnbytet en tydligare inrikting. Fonden ska placera minst 90 procent i räntebärande investeringar och minst 75% av detta ska vara investerat i obligationer utgivna av emittenter med hög kreditvärdighet, dvs investment grade eller liknande.

I samband med förvärvet adderar vi även till den framgångsrika räntefonden Case Credit Opportunity**. Som det framgår av fondens namn är syftet med fonden att utnyttja de möjligheter som från till annan uppstår på företagsobligationsmarknaden. Med sitt flexibla mandat kan fonden ha en stor kassa när priserna på obligationerna är dyra och köpa när när det är billigt. Fonden ska därmed kunna dra nytta av tillfälliga prisfall i kreditmarknaden för att skapa god riskjusterad avkastning. Case Credit Opportunity har ett europeiskt investeringsfokus med tyngdpunkt på placeringar i Norden där den framgångsrika förvaltningsstrategin har medfört att fonden har erhållit det högsta fondbetyget, dvs fem stjärnor.

  Fokus på Andel IG Risk* Övrig info
Case Räntefond Inv Grade Hög kreditvärdighet Minst 75% 2 Kort duration
Case Safe Play Finansiella bolag Minst 50% 2 Undervikt fastighet
Case Fair Play High Yield Cirka 25% 3 Undervikt fastighet
Case Credit Opportunity** Flexibelt mandat  Flexibelt 3 Utnyttjar möjligheter

*enligt nya PRIIP-beräkningar
** Case blir fondbolag för Celina Credit Opportunity den 1 februari 2023

Till Case hälsar vi också den erfarna ränteförvaltaren Stefan Wigstrand välkommen.

Med ett förflutet hos Öhman, Skandia samt Catella och med 23 år som förvaltare är Stefan en av Sveriges mest erfarna ränteförvaltare. Stefan var också med och startade den första svenska företagsobligationsfonden.

 

Stefan kommer att ansvara för förvaltningen av Case Räntefond Investment Grade och Case Credit Opportunity samt ingå i vårt ränteteam med Tom Andersson och Andreas Rask. 

Vill du veta mer om våra räntefonder går det bra att kontakta Carl Bergenstråhle på carl.bergenstrahle@casefonder.se

Johan Andrassy, verkställande direktör

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar