<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nordeas återköp av obligation påverkar Safe Play positivt!


Safe Play har sedan länge investerat i så kallade CMS-obligationer som är utgivna av bankerna på 80-talet. Dessa obligationer gavs ut med evig löptid och villkor som medförde att skulden var att jämställa med eget kapital vid beräkning av kapitaltäckningskravet!

I och med det nya regelverket (Basel 3) så får bankerna inte längre tillgodoräkna sig dessa obligationer som eget kapital vilket medför att obligationerna blir dyr finansiering för bankerna. Vi drog tidigt slutsatsen att bankerna skulle bli tvungna att lösa tillbaka dessa obligationer eftersom dessa inte ryms inom det rya regelverket. Idag så meddelade Nordea att banken kommer att köpa tillbaka sin CMS-obligation vilket sker till kurs 100 och obligationen handlades förra veckan på kurs 85 vilket kommer att få positiv effekt för fonden. Safe Play har fler CMS-obligationer som är värderade till underkurs och det är stor sannolikhet att ytterligare banker kommer att lösa tillbaka dessa under 2018 samt 2019. Vi har en positiv tro på vår obligationsportfölj med en exponering mot CMS-obligationer på cirka 4-5 procent.

Tom Andersson
Ansvarig fondförvaltare för Safe Play

Lämna en kommentar