<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play erhåller högsta betyg av Morningstar


Vår företagsobligationsfond, Safe Play, erhåller högsta betyg (5 stjärnor) av det oberoende analysföretaget Morningstar. 

Morningstar betygsätter fonder med avseende på deras historiska avkastning i ett stort antal länder, bland dem Sverige. De fonder som haft högst avkastning mätt över en tidsperiod om minst tre år får betyget 5 stjärnor och de som haft lägst avkastning får 1 stjärna. Meningen med betygsättningen är att vägleda fondsparare i sitt val av fonder.

Ladda ner guiden - Safe Play vinner pris som bästa fond

Lämna en kommentar