<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play fortsätter att köra ifrån genomsnittet!


Vår företagsobligationsfond, Safe Play, fortsätter att överprestera jämfört med genomsnittet i samma fondkategori*. I år har Safe Play gett en avkastning, efter samtliga avgifter och kostnader på 4,2 procent**, att jämföra med kategorin som i genomsnitt har avkastat 1,8 procent**.

graf-safe-play-morningstar

Den aktiva spararen som investerade 100 000 kronor i Safe Play för 5 år sedan har erhållit en avkastning om 18 621 kronor jämfört den den passiva investeraren som erhållit en genomsnittlig avkastning om 9 184 kronor**. Den som valde att spara i Safe Play har därmed fått dubbelt så hög avkastning.

Skärmavbild 2017-09-18 kl. 12.45.12.png

*Ränte - SEK obligationer, företag

** Fram till och med 2017-08-31

Investeringar i fondandelar är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Lämna en kommentar