<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play har fått en flygande start på året!


Med en uppgång på 1.1 procent under januari så är decembers månads nedgång helt utraderad. Vi ser att köpsidan på obligationsmarknaden nu har kommit tillbaka rejält. Efterfrågan på Safe Plays bankobligationer ökar hela tiden vilket skapar positivt momentum i fonden. 

Jag fortsätter att köpa obligationer utgivna av banker och försäkringsbolag eftersom dessa för närvarande ger riktigt bra avkastning utifrån den risk fonden tar. Att låna ut pengar till Barclays Bank mot 15 procents årsavkastning är nästan för bra för att vara sant. Klart att det finns en hel del Brexitoro inprisat i obligationen men att Storbritanniens regelverk för banksektorn inte skulle harmonisera med EUs regelverk känns väldigt avlägset. Speciellt med tanke på att engelsmännen även fortsättningsvis vill att London ska vara ett finanscentrum. Norge är inte med i EU men väljer ändå att verka utifrån samma regelverk som EU gällande finanssektorn.

Trots att både aktie- och räntemarknaden gått starkt sedan nedgången i december finns det fortfarande bra investeringsmöjligheter på kreditsidan. Speciellt eftersom FED nu verkar glida iväg från sin ursprungliga penningpolitiska åtstramningsplan (”quantative tightening”). Det har även läckt ut lite kommentarer från FED-tjänstemän att de förmodligen kommer att vara försiktiga med ytterligare räntehöjningar.

Något som eventuellt kan ge lite grus i maskineriet, främst på aktiemarknaden, är fortsatta handelsspänningar mellan USA och Kina där det är viktigt att en ny överenskommelse kommer på plats innan den 1 mars då pausen i handelskriget löper ut. 

Den 10-åriga amerikanska räntan har backat cirka 0.5 procent sedan november och ligger nu omkring 2,75 procent vilket är under den magiska 3-procentsgränsen. Även terminerna indikerar att marknaden inte förväntar sig någon ränteförändring förrän i slutet av året och man kan säga att FED är på "hold" för tillfället. 

I Safe Play var det länge sedan fondens running yield var så hög som den är för tillfället. I ett läge med historiskt låga räntor samtidigt som aktiemarknaden åker upp och ned som en jojo, känns det bra att vara investerad i företagsobligationer. Som tillgångsslag ligger företagsobligationer mellan aktier och statsobligationer när man jämför avkastning samt risk. Om man inte tror att vi kommer att se en svår global recession och kan leva med en något svängig kreditmarknad en tid framöver, ser företagsobligationer attraktiva ut i dagsläget. På en 5-års period har Safe Play levererat en avkastning om 13.4 procent vilket placerar fonden i den absoluta toppen i sin kategori hos Morningstar.

Skärmavbild 2019-01-31 kl. 09.10.25Källa: Morningstar.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Lämna en kommentar