<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tom Andersson kommenterar Safe Plays utveckling


Tyvärr har Safe Plays utveckling den senaste tiden inte gått enligt plan. Trots att vi har en obligationsportfölj som vi känner oss väldigt nöjda och trygga med har fondens utveckling inte motsvarat mina förväntningar.

Att det inte har gått enligt plan beror främst på följande faktorer:

  1. Safe Play har stor andel obligationer utgivna av finansiella företag vilket är en sektor som varit under press den senaste tiden och inte minst under den senaste veckan. Här är det oro för de grekiska och italienska bankerna som ligger som en våt filt över sektorn. Trots att många banker har liten eller ingen exponering mot dessa länder har fenomenet smittat hela sektorn. Detta innebär dock att obligationerna är långt ifrån övervärderade och jag ser bra investeringsmöjligheter här.
  1. På grund av oro för höjda räntor har det varit stora utflöden ur amerikanska och europeiska ETF:er med inriktning mot företagsobligationer vilket har drivit ned priserna på obligationer som ETF:erna äger. Då det till stor del ingår bankobligationer i dessa ETF:er har det drivit ned priset på obligationer som även Safe Play äger.
  1. Den generella oron på finansmarknaden har minskat riskaptiten på alla slags instrument och även företagsobligationer. Nu börjar den amerikanska 10-åriga räntan åter närma sig 3% vilket kan bli positivt för börsen inför ett eventuellt julrally.

En annan spaning är att svenska företagsobligationer än så länge inte alls har rört sig nedåt i pris vilket gör att svenska företagsobligationsfonder under året gått bättre än företagsobligationsfonder med inriktning på obligationer utgivna i USD eller EUR. Detta fenomen har jag svårt att förstå men det måste bero på att den svenska företagsobligationsmarknaden är mindre likvid och att omsättningen av obligationerna är för låg för att priserna snabbt ska kunna anpassa sig till rådande marknadsläge.

Vi har alltid tyckt att det varit bra risk/reward på att låna ut pengar till stora stabila banker samt försäkringsbolag och denna ståndpunkt kvarstår fortfarande. Min personliga uppfattning är att vi har samma risk som tidigare men att reward har blivit större. För den långsiktiga investeraren är detta ett tillfälligt hack i kurvan och med kort duration samt en running yield på cirka 4,5 procent sitter i alla fall jag lugnt i båten.

Lämna en kommentar