<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Senaste nytt om Safe Play med Tom Andersson


Ni som har följt Safe Play ett tag vet att fonden är investerad i så kallade eviga förlagslån (perpetual bonds på engelska) som bankerna gav ut på 80-talet. Anledningen att dessa lån är eviga är att obligationerna ska kunna tillgodoräknas som eget kapital vid beräkning av bankernas kapitaltäckning.

Min slutsats har hela tiden varit att bankerna i samband med implementeringen av Basel III-regelverket inte längre kan tillgodoräkna sig dessa lån i beräkningen av kapitaltäckningen och bankerna måste därför lösa in obligationerna. 

Idag kom investmentbanken Goldman Sachs ut med en analys innehållande samma teorier och slutsatser som jag har dragit. Detta innebär exempelvis att HSBCs perpetual bonds kommer att lösas in senast i slutet av 2021 vilket ger en yield to call på nästan 17 procent.

Goldman Sachs analys stärker min slutsats ytterligare och de obligationer (eviga förlagslån) som under hösten påverkat fonden i negativ riktning borde rimligtvis bli en positiv bidragsgivare eftersom Safe Play har en betydande andel investerat i eviga förlagslån. De flesta perpetual bonds handlas idag till en kraftig underkurs, ofta 70-80 procent av nominellt belopp men måste lösas av banken in till kurs 100.


Tom Andersson
Ansvarig förvaltare Safe Play

Lämna en kommentar