<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Är det läge att öka ränteinslaget i portföljen?


Inflationsspöket har den senaste tiden varit påtaglig där aktiemarknaden har fått sig en liten törn. Rädslan för att historien från 2018, när den amerikanska 10-åriga räntan gled över 3 procent, ska upprepa sig sätter sina spår på finansmarknaden.

Räntemarknaden har den senaste veckan rört sig uppåt där den viktiga amerikanska tioårsräntan sätter tonen. Räntan har tryckts uppåt av både inflationsförväntningar men även marknadens förväntningar på tapering vilket har medför att den amerikanska 10-åringen har letat sig upp till 1,5 procent. Bedömningen är att Fed startar sin nedtrappning av tillgångsköp senare i år där marknaden förväntar sig en minskning av köptakten med cirka 15 miljarder dollar, från nuvarande 120 miljarder dollar i månaden. Efter avklarad tapering finns även möjlighet att Fed dessutom höjer räntan. Det ska bli intressant att se om/hur marknaden kommer att prissätta sannolikheten för en eventuell räntehöjning efter avklarad tapering.

Stigande räntor bidrar till att aktörer på aktiemarknaden börjar se sig om efter placeringar som kan ge bättre riskjusterad avkastning. Så länge räntorna är låga råder TINA – there is no alternative (till aktier). Men vänder detta förhållande – då kan ränteplaceringar bli ett hett ämne framöver. Tendenser av detta såg vi redan i denna månad när spararna sökte sig till företagsobligationsfonder för att dra ned risken i sina portföljer.

Om man vill öka ränteinslaget i sin portfölj är det viktigt att hålla koll på räntedurationen. Om räntan stiger så kan priset på obligationen gå ned om obligationen har lång löptid och fast ränta. Ju längre löptid, desto mer känslig är obligationspriset för förändringar i marknadsräntan. Mitt tips är därmed att välja en företagsobligationsfond med rörlig ränta eller kort kvarvarande löptid. Då är fonden inte speciellt känslig för räntejusteringar och blir även en vinnare på en höjd ränta eftersom den löpande ränteavkastningen i fonden ökar. 

Med det sagt så är det mycket som talar för en spännande finansmarknad under hösten där vi håller koll på inflationen och räntan. Med en kort ränteduration i både Case Safe Play och Case Fair Play är vi väl positionerade inför kommande marknadsklimat.

Tom Andersson

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar