<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

The Show Must Go On - nu börjar resan med att öppna våra samhällen igen!


Fokus på omstart av tidigare nedstängda ekonomier fortsätter att öka. Den amerikanska finansministern Steven Mnuchin meddelade att han förväntar sig att ”stora delar av ekonomin, om inte hela, kommer att vara öppen" i slutet av augusti. Samtidigt sade den italienska premiärministern Giuseppe Conte att hans regering planerar att underlätta restriktionerna från och med den 4 maj. 

USA lanserade ytterligare ett stimulanspaket som är hela 2,5 procent av BNP (484 miljarder USD) inklusive cirka 320 miljarder USD för Paycheck Protection Program, som syftar till att uppmuntra små företag behålla sin personal. Europeiska ledare har ännu inte kommit överens om omfattningen av deras ekonomiska stödåtgärder, men beräknas ge cirka 1 miljard USD i stöd. Vi förväntar oss ytterligare stimulansåtgärder för att stödja återhämtningen, men på längre sikt kommer det att innebära en mer skuldsatt värld, ökade ekonomiskt skillnader och måttligt högre inflation. 

Oljeprisets kollaps kommer med största sannolikhet inte att ha en varaktig inverkan på marknaderna även om oljan nådde ”all time low” förra veckan. Olja är en viktig exportvara för vissa länder och det överutbud som för närvarande finns kommer att balanseras upp under kommande kvartal. Denna återhämtning bör inträffa när resebegränsningarna börjar upphävas från mitten av maj och när oljebehovet växer under andra halvåret. En återhämtning i oljepriset under andra halvåret skulle hjälpa USAs kreditmarknad som består av många oljerelaterade företagsobligationer. 

S&P500 handlas nu nära nivåer som analytikerna bedömer överensstämma med ett neutralt scenario för Corona. Aktiemarknaden kan fortsätta att röra sig uppåt om vi får fram ett vaccin eller lyckas med att utveckla en mer sofistikerad test- och spårmodell. Även tecken på potentiella medicinska behandlingar som kan minska belastningen på sjukvårdssystemen kan driva börsen uppåt. Men i avsaknad av sådana bevis har vi på Case ett försiktigt synsätt och den bästa riskjusterade avkastningen erhåller vi för närvarande i kreditmarknaden.

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare i Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar