<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad kan vi förvänta oss under kommande vecka?


Efter några veckor med extrem fear på finansmarknaden så verkar vi ha nått botten när börsen vände upp igen förra veckan. Den svenska börsen steg med 4,9 procent och den amerikanska (S&P500) var upp 10,3 procent. Amerikanska stödpaket på hela 2 000 miljarder dollar fick till och med den suraste marknaden att le igen men den amerikanska arbetslösheten, som steg med 3,3 miljoner personer, ligger kvar som ett orosmoln.

Förra veckan, den 25 mars för att vara exakt, köpte Riksbanken säkerställda obligationer utgivna i svenska kronor av svenska institut till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor. Denna vecka så går stödköpsprogrammen vidare till nästa etapp när Riksbanken påbörjar sina köp av företagscertifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag till ett nominellt belopp om 4 miljarder kronor. Köpen görs på andrahandsmarknaden och de företag som ger ut certifikaten ska ha rating motsvarande Baa3/BBB- eller högre.

För att underlätta kreditförsörjningen och mildra nedgången i ekonomin i samband med coronapandemin beslutade Riksbanken den 19 mars att vidta åtgärder som bland annat bidrar till att hålla ner det allmänna ränteläget och genomföra operationer på flera marknader. Dessa åtgärder omfattar:

  1. Lån till bankerna för vidareutlåning till företag
  2. Veckovisa marknadsoperationer på längre löptid i kronor
  3. Lån i amerikanska dollar
  4. Köp av bostadsobligationer (och andra säkerställda obligationer)
  5. Köp av kommunobligationer
  6. Köp av företagspapper

Totalt kommer Riksbanken att under perioden mars–december 2020 att köpa obligationer (åtgärd 3-6) till ett sammanlagt nominellt belopp om upp till 300 miljarder kronor. Detta är åtgärder som vi bedömer kommer att hjälpa till att lösa problemet med bristande likviditet för företagsobligationer utgivna i svenska kronor.

ECB och FED har redan lanserat mer omfattande och kraftigare paket än det som vår egen riksbank har presenterat vilket redan förra veckan fått igång efterfrågan på företagsobligationer utgivna i EUR, USD och GBP. Jag väljer fortsatt att ha övervikt i obligationer utgivna i dessa valutor före svenska kronor.

För de räntefonder som vi förvaltar ger stödpaketen önskad effekt vilket medförde att Case Safe Play vände trenden och gick upp tre dagar i följd förra veckan.

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare i Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar