<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lägesuppdatering från kreditmarknaden


Att svenska fastighetsaktier har varit under press de senaste månaderna är ingen nyhet för dom flesta. I takt med stigande marknadsräntor har oro uppstått på obligationsmarknaden för svenska fastighetsbolag. Finansieringen framåt i tiden blir dyrare för fastighetsbolagen i takt med att räntan ökar och fastighetsbolag med för hög skuldsättning kan få problem att re-finansiera sin skuld.

SBBs höga belåningsgrad har diskuterats flitigt och i slutändan handlar det ju om vad SBBs fastigheter är värda och vad som blir över om Ilja Bataljan skulle sälja fastigheterna och lösa tillbaka lånen. Varken Case Safe Play eller Case Fair Play äger några obligationer utgivna av SBB men det har blivit tydliga ringar på vattnet. Alla är nu livrädda för svenska fastighetsbolag oavsett kvalitet och det är tyvärr då det uppstår felprissättningar. 

Vi har i vår förvaltning av företagsobligationer länge haft en undervikt mot fastighetssektorn och de få obligationer som våra fonder äger har analyserats och handplockats med omsorg. Tyvärr hjälper detta föga när marknaden ställer ned priserna på alla obligationer som har en koppling till fastighetsbolag. Den prissättning som nu existerar för svenska fastighetsbolag där obligationer utgivna av exempelvis Balder, Castellum och Heimstaden indikerar samma kris så som i SBB. Exempelvis prissätts nu Balders obligation till 75% av nominellt belopp, Castellum 47% och Heimstaden 60% vilket enligt min analys tyder på att något är fel med prissättningen. Om obligationsinnehavarna inte får betalt enligt obligationsvillkoren så kommer dom antingen att ta fastigheterna (om obligationen är säkerställd), kräva aktier som betalning eller som sista alternativ att sätta bolaget i konkurs. Inget av dessa alternativ återspeglas i fastighetsbolagens aktiekurser vilket innebär att inte ens aktiemarknaden bedömer att det är så illa som prissättningen på obligationerna indikerar. Och min bedömning blir därför att det är kreditmarknaden som är fel på bollen denna gång.

Om inte världen går under (vilket den aldrig har gjort hittills) så är jag övertygad om att många företagsobligationer kommer att utgöra ett mycket attraktivt investeringsalternativ på nuvarande nivåer. Det är när obligationerna minskar i värde och yielden ökar som det uppstår goda möjligheter och speciellt i tider som dessa när det dessutom finns möjlighet att få högre avkastning på företagsobligationer än på aktier.

Jag vill också passa på att önska alla en riktigt trevlig semester.

Med vänlig hälsning, 

Tom Andersson

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar