<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VD sammanfattar 2018 för Case


När vi klev in i 2018 var det full fart framåt och inga orosmoln syntes på himlen men vi fick en storm både på finansmarknaden och över Östersjön!

2018 inleddes med full optimism. Kronan var svag både mot euron och dollarn vilket skulle bädda för ett bra år för den så viktiga exportindustrin. De så kallade FAANG-bolagen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google) var stekheta och förblindade investerarna där Amazon och Apple slåss om vem som ska bli det högst värderade börsbolaget i världen. Under 2018 var det inget snack om att det var tillväxt före kvalitet som gällde. 

När riskaptiten försvann helt från marknaden under oktober så gick det ganska fort nedåt och börsen tappade nästan 3 års uppgång på 3 månader. Vi kan alla spekulera i vad som var orsaken till flykten från både aktie- och räntemarknaden men det är klart att Trumps handelskrig, oro för hård Brexit, räntehöjningar och konjunkturoro blev någon ingrediens för mycket. 

Erik Penser Bank gjorde en intressant spaning på den rejäla nedgången som avslutade fjolåret. Deras slutsats är att nedgången inte leddes av makroindikationer eller handelskriget utan berodde snarare på USA:s nya skattesystem för alternativa fonder. Detta skapade enorma utflöden och spiralen var igång.

För oss på Case blev det något av ett mellanår men eftersom vi är tävlingsmänniskor är vi självklart inte nöjda med det. Vårt flaggskepp Safe Play slutade på -1,3 procent vilket är det första negativa året sedan fondens lansering 2011. Trots att vi hela tiden haft en obligationsportfölj som vi känner oss väldigt nöjda och trygga med har Safe Play inte levererat enligt plan och vi ser fram emot att ta revansch 2019. Med en running yield på cirka 5,5 procent, en duration på cirka 1 år och mer än 50 procent av fonden investerat i investment grade är vi väl positionerade för 2019. 

Vår aktiefond, Power Play, slog index andra året i rad vilket vi är mycket glada för. Det har visat sig att fondens inriktning mot värdeaktier känns helt rätt när det blåser storm på aktiemarknaden.

Samtliga av våra fonder har fått en bra start på 2019 och vi räknar med en uppåtrekyl under första kvartalet. Detta eftersom marknaden under hösten prisat in en recession vilket enligt vår bedömning är för tidigt. 

Jag vill även passa på att tacka mina medarbetare, våra samarbetspartners och inte minst våra kunder som har gett oss förtroendet att förvalta deras pengar. 

Johan Andrassy

Verkställande direktör

Lämna en kommentar