<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VD sammanfattar 2019 för Case


Jag hoppas du har haft en riktigt trevlig jul, ett fantastisk nyårsfirande och att du har fått en bra start på det nya decenniet! När vi på Case summerar 2019 kan vi konstatera att Tom och Andreas har lyckats överträffa våra högt ställda förväntningar i sin ränteförvaltning.

Safe Play har ännu en gång levererat betydligt bättre avkastning än snittet av jämförbara fonder hos Morningstar. I kategorin för företagsobligationsfonder (Ränte - SEK obligationer, företag) ingår det 95 olika fonder och Safe Play har placerat sig bland dom 10 första även i år. Under 2019 har Safe Play levererat en avkastning som är 2.4 procent bättre än genomsnittet av företagsobligationsfonder. 

Vi kan också konstatera att Safe Play varit bättre än kategorin hela 6 av 7 gånger sedan 2013. Morningstars kategorirating är intressant för sparare som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna. Den är inte någon köp- eller säljrekommendation men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan kategorirating ge vägledning.

Case fattade under året beslut om att ändra förvaltningsfokus på Case Fair Play till högavkastande företagsobligationer. Fonden har sedan den 9 maj 2019, då fonden avyttrade aktierna och investerade i högavkastande företagsobligationer, levererat en avkastning om cirka 5.1 procent. En avkastning är väldigt bra men blir ännu bättre om man räknar om den till årstakt. 

Idag är det en stor efterfrågan på alternativa tillgångar som inte är så starkt korrelerade med börsen där högavkastande företagsobligationer ligger bra till. Vi investerar i bolag som vi tycker ger bäst värde i förhållande till risken. Här hittar vi oftast företagsobligationer från stora bolag men där obligationen är ganska liten i volym. Det kan även vara så att utgivande bolag har investment grade-status men att obligationen inte är ratad av ett ratinginstitut.

Sparformen Företatagsobligationsfonder är fortfarande på framfart och kategorin växte under 2019 med cirka 15 procent och totalt sparande i företagsobligationsfonder uppgår enligt Fondbolagens förening till över 170 Mdr. Vi på Case är fortsatt positiva till tillgångsslaget eftersom vår bedömning är att vi kommer få leva med låga räntor en lång tid framöver där jakten på avkastning fortsätter.

Jag vill passa på att tacka mina medarbetare, våra samarbetspartners och inte minst våra kunder som alla bidragit till att göra 2019 till ett fantastiskt år. Vi på Case är laddade för ett nytt decennium och för att fortsätta leverera högklassig fondförvaltning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Johan Andrassy

Verkställande direktör

Lämna en kommentar