<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vår historia av Johan Andrassy!


Från ett anonymt familjebolag till ett
välrenommerat kapitalförvaltningsbolag!

När Case bildades år 2004 förvaltade vi en enda fond, men bolaget hittade snabbt sin specialitet, företagsobligationer. Analysteamet på Case identifierade att man kunde köpa bankobligationer till 50-60 procent av nominellt belopp samtidigt som svenska staten gick ut och meddelade att de garanterade det svenska banksystemet. Detta gav väldigt bra avkastning till låg risk och Case började bygga upp en kompetens inom området.

Förvaltningen har varit så framgångsrik att vår företagsobligationsfond, Case Safe Play, belönats med högsta betyg av Morningstar och under 2017 erhöll vi pris för bästa fond av både Fondmarknaden och Morningstar. Vi gick också från att förvalta en enda fond på 300 Mkr till nu flera fonder med ett värde om 6 Mdr. Fondutbudet omfattar idag tre fonder med olika inriktningar. Case Safe Play är vår mest defensiva fond, Case Fair Play investerar i högavkastande företagsobligationer och Case All Star är vår aktiefond.

Jag skulle bli förvånad om inte Case Fair Play kommer att bli lika framgångsrik som systerfonden Case Safe Play. Detta eftersom högavkastande företagsobligationer är ett unikt segment på skuldmarknaden som tenderar att gynnas i en lågräntemiljö och allt pekar på att vi kommer få leva med låga räntor en lång tid framöver.

Då är det bra att spela på samma lag som oss...Johan Andrassy

Verkställande direktör

Lämna en kommentar