<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur påverkar Corona-viruset börsen?


De asiatiska marknaderna hade precis börjat återhämta sig från handelskriget när börsuppgången kom av sig förra veckan. Men virusepedemi är inte något nytt fenomen så vi backar bandet och kollar hur finansmarknaden reagerade senast när det inträffade.

Vi har SARS-epedim som inträffade 2003 och som varade cirka 8 månader. Detta ledde till ett kraftigt fall i Kinas tillväxt under cirka ett kvartal för att sedan snabbt återhämta sig. MERS i Sydkorea 2015 följde ett liknande mönster. En av de mest positiva arven från SARS och andra utbrott är att regeringar och allmänheten är mer vaksamma och snabba på att reagera när det inträffar. De kinesiska myndigheternas första svar på Corona-viruset har varit snabbt och resolut med reseförbud samt avspärrningar i ett försök att minimera spridningen av viruset.

Vi kan förvänta oss att första kvartalet 2020, som initialt började så bra när, kan blir något surt innan återhämtningen tar ny fart när utbrottet väl har begränsats i omfattning. Om situationen försämras kan återhämtningen försenas. 

Många utländska företag har underleverantörer i Wuhan-området, exempelvis Apple, och nu för tiden är multinationella företag beroende av ”just in time”-leveranser i deras produktion. Därför är tidsaspekten på virusutbrottet viktigt för hur världsekonomin påverkas.

Med tillgänglig information och med slutsatsen att virusutbrottet inte blir långlivat förväntar vi oss att effekterna på aktie- och räntemarknaderna blir kortlivade. Det svåra att som sagt att förutspå omfattningen av utbrottet och när det är över men skulle marknaden gå ned ser vi detta snarare som ett köptillfälle än tillfälle att kliva ur marknaden.Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar